Технологичните възможности на 5G и нуждата ѝ в съвременния свят

Технологичните възможности на 5G и нуждата ѝ в съвременния свят

Mного се изписа за ролята на 5g, като голяма част от информацията придоби пропаганден характер за рисковете от технологията. 5g представлява следващо поколение технология за безжични клетъчни мрежи, което е продължение на 4G технологията. От Wikipedia разбираме, че 5G...