Welcome in our blog

Инж. Христо Гилищаров: Интересът на българските предприятия към роботизация през последните години е възходящ

Малко след Robotics Strategy Forum 2020 успяваме да проведем прям и ползотворен разговор с управителя на „ФАНУК България“ Христо Гилищаров, в офиса на компанията. Разговор за колаборативните роботи, развитието на българската индустрия и внедряването на автоматизирани решения, както и още други теми в следващите редове. Интервюто взеха Йонко Чуклев и Кристиян Михайлов.

Разкажете ни за колаборативните решения и техните ползи?

Колаборативният робот е създаден с идеята за извършване на съвместна работа с човека  в споделено работно пространство. От една страна, коботът скъсява дистанцията между оператора и самия процес, а от друга страна – оптимизира работното пространство, тъй като не се налагат допълнителни мерки за сигурност (огради, бариери и т.н.). Тенденцията при колаборативните роботи е да предлагат улеснено програмиране и като цяло – по-лесна експлоатация.

Не е маловажен и фактът, че когато операторът влезе в зоната на обикновен робот, процесът задължително трябва да бъде спрян, а това може да доведе до спиране на цялата технологична линия. От своя страна, използването на процес с колаборативен робот позволява линията да продължи да работи – вероятно с по-ниска скорост, но без да има прекъсване на процеса. Коботите тепърва навлизат в различни индустрии и се използват в множество приложения като например палетизация, асемблиране, заваряване и други дейности.

Христо Гилищаров, Управител на ФАНУК България

Какви са ограниченията на колаборативните роботи?

При внедряването на роботизирано решение е необходимо самият процес да бъде адаптиран към роботизацията. Основното, абсолютно задължително условие обаче е възможността за безопасна работа между колаборативния робот и човека.

Не трябва да забравяме, че коботите имат определена бариера на товароносимост и скорост. FANUC има в портфолиото си колаборативен робот с товароносимост от 35 кг. като това се счита за максималната товароносимост на индустриален робот в съчетание с колаборативните функции. Тоест имайки това ограничение за товароносимост, на този етап колаборативните роботи не могат да изместят 100% стандартните роботи. Идеята на коботите е да навлязат в зони, където повторяеми и монотонни дейности не могат да бъдат обхванати от стандартната роботизация.

Как би изглеждал изборът „индустриален робот“ или „колаборативен робот“ за едно българско предприятие?

По-скоро не стои въпросът дали да се избере колаборативен или стандартен индустриален робот, а как да се автоматизира даден процес. С колаборативните решения се дава по-голяма гъвкавост на самите производства да избират между различни варианти за роботизация, съобразени с техните конкретни нужди.

Нека тръгнем от там как се подбира робот. Най-общо казано, първата селекция на типа робот се осъществява според необходимата товароносимост и обхват. След това се преценява каква функционалност трябва да изпълнява робота – дали това ще бъде палетизация, преместване на предмети по линия, заваряване или друга операция. Следва да се прецени и самият процес – дали ще има нужда от присъствието на оператор, който да изпълнява дейности съвместно с робота или робота може да се справи самостоятелно с поставената задача. Трябва да се има предвид и икономическият ефект, тъй като цената за внедряването на стандартен и на колаборативен робот също се различава.

Демонстрация на последен модел колаборативен робот от FANUC CRX-10iA по време на RSF2020

Какъв е интересът към автоматизация на българските предприятия?

Интересът на българските предприятия към роботизация през последните 3-5 години определено е възходящ като за това има редица фактори. Първият е липсата на работна ръка. Вторият е осъзнаването, че повторяемите процеси могат да се извършат от машина, което да освободи човешки ресурс и да позволи на производителите да пренасочват своите служители в други дейности, които не са обхванати от автоматизация. Друг немаловажен фактор е нуждата от повишаване на качеството и обема на производството, тъй като роботизацията дава възможност капацитетът на производството да бъде увеличен.

Имаме ли индустрии, които внедряват роботи по-бързо?

Виждаме такива примери при роботизацията в металообработването, когато металообработващите машини се обслужват от роботи за зареждане на детайлите. Исторически в България металообработващият сектор е много силно представен. Дейностите в този сектор са с висока степен на монотонност, което предопределя интереса към оптимизация и роботизация. Тази тенденция за роботизиране на металообработващата индустрия нараства не само у нас, но и в световен мащаб.

Q&A сесия на английски + демонстрация на FANUC CRX-10iA

Може ли да ни дадете примери за решения с роботите на FANUC в България?

Интересен пример имаме в компанията за цветни и благородни метали КЦМ. В пещите за производство на цинков прах се подават пластини с катоден цинк. Същият се разтопява и се разпрашава. Полученият цинков прах се използва като помощен продукт в много от производствата в КЦМ. Подаването на тези листа следва да бъде равномерно, за да се регулират нивата на разтопен цинк в пещите и тяхната температура. До момента подаването е ставало ръчно, неравномерно и технологичната работа на пещите се е нарушавала. Разработената от фирма Simlogic роботизирана система решава този проблем – индустриален робот FANUC R2000-210L подава съответния пакет с цинкови листа според необходимостта в едната или другата пещ, като системата регулира автоматично температурата и нивото в пещите.

Ефективни ли са роботите за производства на малки серии, каквито преобладаващо виждаме у нас?

Със сигурност в бъдеще ще се намери баланс, при които роботизацията да бъде ефективна за такъв тип производства. В момента дори в автомобилната индустрия серийността все повече намалява. Тоест индустриите трябва да използват такива решения, които да им позволят да се адаптират към производството на все по-малки серии.

Познати ли са в българските предприятия новите форми на поддръжка, прогнозно обслужване и други свързани решения?

В България често компаниите извършват поддръжка със собствени средства, което не винаги е най-ефективното, най-качественото или най-бързото решение. Все повече у нас навлизат онлайн решения за проследяване и мониторинг на състоянието на роботите. Един интегратор би искал да има опцията за отдалечен достъп за диагностика на машините, които инсталира. Част от дилемата за онлайн поддръжката е, че не всеки производител е готов да позволи отдалечен достъп до неговите машини с оглед запазване на технологичните тайни. Съвременните индустриите обаче все повече налагат стандарта за отдалечен достъп до цялата производствена информация. Индустрия 4.0 предполага точно това – събиране на максимален обем производствена информация, нейният анализ и взимане на решения на тази база.

Как подхожда FANUC към поддръжката и прогнозното сервизно обслужване?

Поддръжката на FANUC се извършва от опитни и високо квалифицирани сервизни инженери. FANUC нямаше да бъде FANUC, ако не предлага еднакъв и унифициран сервизен подход навсякъде по света. За нашите клиенти на практика това означава, че при сложен сервизен случай ние можем да ползваме ресурсите както на нашия развоен център в Германия, така и на лабораториите на FANUC в Япония. Това дава доказаната сигурност на нашите клиенти, че за разрешаването на техните проблеми ще бъдат използвани всички необходими ресурси на компанията.

Какви иновации използвате в процеса си на поддръжка и обслужване?

Ние във FANUC също вървим в посока онлайн и дистанционни решения. Такъв тип поддръжка е особено актуална, когато не може физически да се посети клиента. Ние използваме собствена система, наречена FANUC Augmented Reality, която позволява на сервизния ни инженер и на инженера по поддръжка от страна на клиента да обменят информация интерактивно (техническа документация, снимки и съвети) чрез мобилен телефон или таблет.

Отворена ли е платформата ви за свързване с машини от други производители?

FANUC развива отворена платформа FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive), която позволява събирането на цялата процесна информация от състоянието на роботите, сензорите, PLC-та, включително на трети страни. Концепцията на тази платформа е да бъдат обхванати всички машини в една фабрика, независимо от техния производител и от тяхното поколение. Тази платформа е отворената и всеки, които желае, може да разработи приложение, което да анализира процесната информация, и това приложение да бъде използвано от всеки желаещ на  абонаментен принцип.

Един наш любим въпрос. Считате ли, че автоматизацията масово ще отнеме работни места?

Ключов въпрос за всички е какво става с хората при автоматизиране на едно производство. Натрупаният опит и практиката доказват, че роботизацията променя компетентности. Тоест един служител, който е извършвал монотонно повтарящи се ръчни операции, получава възможност да бъде полезен на друго място, където да се използват неговият интелект и креативност. Пряк резултат от роботизацията в някои производства е дори подобряването на условията на труд, тъй като хората се извеждат от опасните за тяхното здраве зони, а дейности като заваряване, шлайфане и боядисване например, се поемат от роботи.

Участие на Христо Гилищаров, CEO на ФАНУК България по време на RSF2020, в панел „Роботиката в Централна и Източна Европа“ (на анлгийски)

Какво предстои за FANUC през 2021 г.?

Акцент на глобално ниво ще продължат да бъдат колаборативните роботи от FANUC. Ще продължим да развиваме функционалността и гамата на CRX роботите. Можем да очакваме еволюция в развитието на всички технологии на FANUC – CNC технологията, роботизацията и робомашините. Това е заложено във философията на FANUC, която залага на еволюционно развитие на нашите продукти- правят се бавни стъпки, за да се избегнат евентуалните грешки при бързо пускане на пазара на продукти, които не са изпипани докрай.  

В рамките на България тази година беше една от най-силните за обучения по роботизация. От нашата академия излязоха десетки подготвени инженери, обучени да работят с най-новите технологии по роботика. Очакванията ни са интересът към такива обучения не само да се запази, но и да нараства. През 2021 г. FANUC България ще отпразнува 40 години присъствие на българския пазар, което е истински повод за гордост за нас и нашите клиенти, и несъмнено ще е свързано с допълнителни инициативи от наша страна в интерес на нашите клиенти и партньори.


Повече технологични новини може да намерите в нашия блог.

Излезе годишното проучване за автоматизацията у нас

Излезе новото проучване на асоциацията по роботика и автоматизация (ПАРА), свързано с ролята на пандемията върху българската индустрия. То обхваща 32 компании от производство на автомобилни компоненти, мебелна, електроника, машиностроене и др. Участниците спрямо предишното проучване биват с 20 компании по-малко на брой. Организаторите подчертават неговата непредставителност. Във включилите се компании от проучването работят малко под 15 хиляди служителя.

От ПАРА посочват, че на предстоящия „Robotics Strategy Forum 2020“ ще споделят финалните данни и на английски, като проучването бива проведено с помощта на БСК (Българска Стопанска Камара), Company Guru (company.guru), TLL Media, ЕЛ Медиа (elmedia.net), Инженер.bg (www.инженер.bg).

Половината от компаниите споделят, че пандемията им е повлияла негативно

В това число спадат 41% с отговор „забави ги“ и 9%  „отложи ги“. Половината от автомобилните компании попадат в това число. За 38% от компаниите в проучването това пандемията не е оказала негативно влияние, дори напротив, 19% от тях споделят, че е ускорила процесите. Към тях спадат представители на химическата, датчици за умен дом, производители на микроелектроника.

Данни от проучването на ПАРА за ролята на автоматизацията и влиянието на COVID-19

 Бизнесът остава с поглед в бъдещето

44% от запитаните в анкетата на ПАРА споделят, че обмислят да внедрят софтуерна и дискретна автоматизация. Към тях спадат следните индустрии – производство на автомобилни компоненти, производство на козметика, машиностроене, производство на бяла техника, автоматизация и енергийна ефективност.

Близо 1/3-та от запитаните ще въведат софтуерна автоматизация

От запитаните 22 процента споделят, че биха внедрили основно дискретна автоматизация. В това число мебелна, ХВП и производство на игрално и казино оборудване обмислят основно дискретна автоматизация. 1/3-та от компаниите, обмислящи софтуерна автоматизация са с профил екструзия на алуминиеви профили, мебелна индустрия, млекопреработвателна промишленост.

Автомобилната индустрия – основен ползвател на индустриални роботи

От ПАРА споделят, че в тяхното проучване 219 робота биват представени в анкетата. От тях 17 са на образователна институция и не биват използвани в производствения процес. По този повод двеста и два индустриални робота са представени финално в анкетата, като 46% от тях (92 на брой) биват използвани в четири фабрики за автомобилни компоненти.

Средно 1 робот на 45,85 служителя помагат в 4 фабрики за автомобилни компоненти

Останалите 54% от броя роботи биват използвани в машиностроенето, ХВП, автоматизация и електродомакинска техника. От тях средно 1 робот помага на 70,66 служителя в компанията.

Производството – основен двигател за нуждата от автоматизация

От резултатите прави впечатление, че и през тази година от проучването нуждата на бизнеса за автоматизация на производството остава на преден план. 75% или 24 компании желаят да автоматизират избрания процес през следващите три години. Последваща дейност е събирането и обработването на данни с 43.8%. Сравнено с резултатите от изминалата година едва 7 компании или 13.5% се спират на засилената нужда от автоматизация последващите три години.

Автоматизация на индустрията – все по-търсена в производствените планове на бизнеса

Контрол на качеството и автоматизация на административните дейности биват следващите процеси планирани от компаниите. Назад остават опаковачната дейност логистиката и процесите по развойна дейност. Най-слабо засегнати са маркетинг и продажби, както и процесите по сметосъбиране.

Коронавируса променя бюджетите за автоматизация

Съществена разлика се наблюдава между разпределението на бюджетите за автоматизация в следващите три години. Запитани какви са планираните бюджети се забелязава следното:

 • С 5.5% се повишава броя на компаниите, които биха инвестирали до 100 хиляди лева в автоматизация.
 • Процентите остават сравнително близки спрямо изминалото проучване, при което 17.3% са заделили между 100 и 300 хиляди лева. През тази година 15.6% са планирали същия бюджет за следващите три години.

Правейки сравнение между данните от изминалата и тази година, бюджетите за автоматизация са под 500 хил. лева – 44,3% от 2019 г. спрямо 50% за 2020 година. Бюджетите над 500 хиляди са съответно за 2019 г. – 40,4%, за 2020 г – 34%. С 3% се увеличават компаниите, които нямат заделен бюджет за автоматизация.

Какви роботи биха помагали в производството?

В проучването на асоциацията по роботика се включва нов въпрос свързан с видове роботи, които бизнеса смята, че ще им помогне в продствен аспект. Данните показват, че 56.3% или 18 компании считат, че роботи за монтаж на компоненти са от ключово значение за тяхното производство. На следващо място роботите за инспекция са отбелязани от 14 компании като ключови. На трето място остават роботите за зареждане и пълнеж с 40.6%.

По време на RSF2020 ще бъдат разгледани редица теми за автоматизацията в региона

Основен мотив за инвестиция в роботизирани системи е… качество, оптимизация на разходи и липсата на работна ръка

През тази година основен мотив за компаниите са повишаване на качеството и оптимизация на разходи всяко с по 19 отговора. При 52 компании отговорили на анкетата през изминалата година, 13 от тях посочват повишаване на качеството. 17 спрямо 15 компании тази година избират увеличаване на производството за основен мотив. Броят на компаниите избрали липсата на работна ръка като основен мотив за автоматизаця се увеличава спрямо компаниите отговорили през изминалата година. 6 компании през 2019 г срещу 14 компании през 2020 г. Близо 44% от компаниите в проучването изпитват недостиг на работа ръка.

Персонал на попълнилите анкетата са най-малките и най-големите

В 32 компании попълнили анкетата работят близо 14 832 служителя. От тях попълнилите анкетата са както следва: основно малки фирми до 50 души персонал, или 34% от анкетираните. Сравнение с миналата година анкетата е попълнена от 25% от служители с до 50 души.

Почти двоен е спадът на компаниите между 51-150 души (13%) спрямо анкетираните през 2019 година – 23%. Активно спада и броя на отговорилите компании със служители между 151 до 300 души. Съответно 17% срещу 6% тази година. Подобно е съотношението за компаниите с персонал между 301 и 500 служителя. 31% срещу 27% съотвтно са отговорите на компаниите от 2019 и 2020 година. Най-активни участващи в анкетата са фирми с два различни профила на заетост – фирми до 50 души и над 500 души персонал, през тази година.

Разпределение на компаниите по размер, попълнили анкетата

Роботи от индустрията ще бъдат представени в специална експо зона в София Тех Парк

От ПАРА споделят, че по време на „Robotics Strategy Forum 2020“ този четвъртък, в сграда Инкубатор на софийския технологичен парк над 15 изложителя ще представят свои индустрални, сервизни и образователни роботи. Такива са последния модел колаборативен робот на FANUC, втора версия на българския робот „Animoto“ заедно с водещия производител EOAT (end of arm tooling) решения Gimatic, българския производител на специализирани роботи “Spesima”, умната фабрика на “Schneider Electric”. Сред участниците са още умната инвалидна количка на iRise Mechanics, хотелски робот асистент, крачещ робот на БАН и други.

Експо зоната ще бъде възможна за посещение, спазвайки необходимите мерки за безопасност. Организаторите ще измерват температурата на входа, като носенето на предпанзи маски е задължително. Хибридното събитие е подходящо за инженери, ИТ специалисти, индустриални предприемачи, родители и хобисти в сферата на роботиката. Събитието е подкрепено със спонсорството на „FESTO“, “FANUC България”, „Schneider Electric“. Безплатен билет може да бъде запазен на https://rsf2020.eventbrite.com/

Повече технологични новини от роботиката у нас може да намерите в блога на ПАРА.

Пандемията ускори появата на малки и средни проекти – Калоян Георгиев, Schneider Electric

Преди “Robotics Strategy Forum 2020′ – хибридно събитие по роботика и автоматизация успяхме да поговорим с Калоян Георгиев – Solution Architect IoT, Automation & Energy Management в Schneider Electric. В един разговор за умни фабрики, автоматизация и идващото събитие, можете да прочетете по-долу. За да видите лекцията на Калоян, на 22-ри октомври в София Тех Парк и да посетите щанда на компанията, е нужно да запазите безплатен билет на следния линк.

–              Разкажете ни малко за дейността ви тази година и промениха ли се  проектите ви заради пандемията ?

Пандемията се отрази на всички бизнеси, естествено и при нас имаше промени. Наред с неприятните между тях, забелязахме ясна тенденция изграждането на смарт системи да не търпи никакъв спад през периода, дори напротив. Клиентите ни имаха време и повод да преразгледат и оптимизират разходите си, което пък е нашата специалност. Мога да кажа, че въпреки отлагането на големите проекти, се ускори появата на голям брой малки и средни. Това потвърждава световната тенденция във времена на несигурност компаниите да се обръщат към автоматизацията и дигитализацията с цел запазване на конкурентноспособност.

–              По ваши наблюдения продължава ли дигитализацията да навлиза с бърз темп ?

И да, и не. Определено има повишен интерес, но все още има предприятия, които се колебаят или тепърва почват да обмислят възможностите. Все пак, ако се гледа по-глобално на картината, се забелязва тенденция за масовост в дигитализацията, но на много различни нива. Големите и специализирани инвестиции отстъпват място на малките широкоспектърни. Може би това ще доведе до лек спад в общата стойност, но в дългосрочен план много повече на брой потребители ще са направили най-трудната първа крачка към дигитализация.  В този смисъл плюс в нашия подход е, че не очакваме всеобхватни промени от клиентите ни. Целта ни е да им помогнем да минимизират промените и да избегнат престоя по време на самите внедрявания, а за плюсовете от дигитализираното предприятие мисля, че вече никой няма съмнение.

Източник на изображението: Фейсбук страницата на Schneider Electric
–              Какви резултати наблюдавате от работата на вашата Smart фабрика?

Проследимост, ефективност, улеснена дистанционна работа, казано накратко. По време на забраните за пътуване имахме период от около 2 месеца, в който поддръжката на фабриката работеше изцяло отдалечено. Същевременно производството е автоматизирано на около 65%. Това ни позволява голяма гъвкавост по отношение на работното време и място, без да губим информация за ефективността или да компрометираме качеството. Наличието на интелигентни системи за следене на разходите ни даде възможност бързо да подготвим и различни сценарии, в които много точно да оценим последствията и ефектите от намаляване на капацитета на производство, спиране или промяна на курса.

Според мен наличието на цялостна единна smart система за наблюдение и управление е ключът не само към лесното вземане на решения по време на криза, но и към безпроблемното развитие на офисите, фабриките и компаниите като цяло, особено в моменти на несигурност. Всички продуктови или бизнес решения се взимат аргументирано на база реални данни, а резултатите се виждат в реално време, което ни дава голяма доза увереност и скорост, с която да се адаптираме към средата.

robotics strategy forum 2020
Robotics Strategy Forum 2020 ще се проведе на 22-ри октоври в София Тех Парк – Инкубатор
–              Наскоро открихте у нас първия си Innovation Hub в Източна Европа, може ли да ни споделите малко повече за него?

Хъбът е демонстрационно пространство, което ни помага да подобрим връзките си образованието и компаниите, които сега влизат на нашия пазар. Ето защо той е полезен не само за нас, но и за голяма част от посетителите си. В него са показани в общ и удобен за разглеждане вариант по-голямата част от технологиите ни и определено отзивите от всички гости досега са чудесни.

–              Как реагираха студенти и гости при посещение на фабриката и  демонстрационната зона?

Винаги е много интересно да видиш нещата в действие. Плюсът при нас е, че след едно по-общо представяне, теоретичен или чисто демо прочит на технологиите, гостите могат да ги видят и в действие във фабриката. Така се запознаваш по един пълноценен начин с нещата, не просто като на презентация.

–              В рамките на проекта Energy University предлагате безплатно над 200 обучения, кое ви кара да развивате достъпни образователни ресурси ?

Да работи за повишаване на грамотността или специализираното образование в своята посока представлява бизнес интерес за всяка компания, но може би това все още не се осъзнава напълно. Специално в Шнайдер Електрик достъпът до енергия и дигитализация се разглежда като основно човешко право, така че това е свързано и с по-широката мисия и визия на компанията.

Калоян Георгиев ще участва в панела “Innovations in Bulgaria” и ще сподели повече за ролята на умните фабрики
–              Какво могат да очакват от вас посетителите на Robotics Strategy Forum 2020 ?

Най-вече да видят неща от практиката. Искаме да покажем какви стъпки сме предприели и как е протекъл целият процес на „поумняване“ на фабриката ни. Това би помогнало на много хора да се ориентират къде се намират техните инициативи и колко още им остава, за да завършат напълно подобни проекти. Можем също така да дадем информация какви са ефектите от всеки отделен проект, каква е възвращаемостта на инвестициите и каква допълнителна стойност сме спечелили поради подходящата и навременна интеграция. Разбира се, че сме отворени и за дискусии по всички интересни теми, на които ще станат свидетели гостите.

За да запазите билет за RSF2020, е нужно да последвате следния линк. Събитието се организира от ПАРА – Професионална асоциация по роботика и автоматизация. Следете нашия блог за повече технологични новини от сферата на роботиката.

Основни спонсори на събитието са „Фесто“, „FANUC“, и “Schneider Electric България”. RSF2020 получава подкрепата в лицето на „Американска търговска камара в България“, като институционален партньор. Събитието е подкрепено от Българска стопанска камара, Иновативна София – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Експортен хъб България. Домакин на събитието е София Тех Парк. Като медийни партньори се включват издателствата за специализирана техника „ТЛЛ Медиа“, „Ел Медиа“, и “Инженер.bg”. Събитието е подкрепено и от медийните издания CIO, TrendingTopics,SeeNews, УспелитеБГ, DevStyler, и Business Daily с Димитър Вучев.

Robotics Strategy Forum 2020 предстои на 22-ри октомври

Robotics Strategy Forum 2020 е продължение на миналогодишния Robotics Strategy Forum 2019.
След успеха на RSF2019-та, който събра на едно място държава, бизнес и образование, неговото продължение тази година цели да обсъди следващото ниво технологични предизвикателства пред бизнеса, включително в Централна и Източна Европа.

форум по роботика RSF2020
Запази билет за Robotics Strategy Forum 2020 тук

Къде се намира България спрямо автоматизацията в Румъния и Сърбия?

По време на Robotics Strategy Forum 2020 ще се обсъдят в отделни панели следните теми: Какви технологии биват внедрени в една умна фабрика? Каква е ролята на R&D центровете в производството? Следващата технологична революция – 5G или Wi-Fi6?
Христо Гилищаров, управител на FANUC България, Георги Грозданов, ръководител на Техническия инженерен център на “Фесто”, Калоян Георгиев, ръководител екип и архитект IoT решения за автоматизация и енергиен мениджмънт в “Schneider Electric” са само част от експертите, които ще се включат по време на събитието. В следващите дни на страницата на събитието ще бъдат обявявани и последващите лектори.

RSF2020 се организира от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), на 22-ри октомври, в София Тех Парк – сграда Инкубатор. По повод извънредната ситуация и необходимостта от предпазни мерки, лекциите ще се излъчват онлайн на страниците на ПАРА във Фейсбук и YouTube. От 9:00 до 17:00 ще има специална експо зона, разположена в сграда Инкубатор, в която ще може да се разгледат различни видове индустриални и образователни роботи. Дискусионните панели ще се проведат на английски език.

FESTO
Щанд на Фесто по време на Робо Дни 2020

Основни спонсори на събитието са „Фесто“, „FANUC“, и “Schneider Electric България”. RSF2020 получава подкрепата в лицето на „Американска търговска камара в България“, като институционален партньор. Събитието бива подкрепено още от БСК – Българска стопанска камара, Иновативна София – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Експортен хъб България. Домакин на събитието е София Тех Парк.

Като медийни партньори се включват издателствата за специализирана техника „ТЛЛ Медиа“, „Ел Медиа“, и “Инженер.bg”. Събитието е подкрепено и от медийните издания CIO, TrendingTopics, Успелите, SeeNews, DevStyler, и Business Daily с Димитър Вучев.

Йонко Чуклев от ПАРА , в кадър от RSF2019

Организаторите провеждат и проучване за ролята на автоматизацията по време на коронавируса

Тази година Robotics Strategy Forum 2020 е фокусирано върху ролята на роботиката и общата картина на Балканите, както и как COVID-19 повлия на решенията за автоматизация на локалните предприемачи.В началото на събитието ще се разгледат резултатите от анкетата на асоциацията за ролята на автоматизацията по време на пандемията. Участие в нея можете да вземете свободно тук до 11-ти октомври.

Вземете участие в проучването

RSF2020 ще разгледа технологичните трендове в роботиката и не само

В отделни панели ще се разгледат кои са технологичните трендове у нас, Европа и света. Темите за 5G, ролята на роботите в отделни сектори, както и кои са иновациите внедрявани у нас и на световно ниво ще бъдат разгледани от редица специалисти от индустрията. Темата за умните фабрики, колаборативните роботи и дигитализацията по време на пандемия са ключовите теми на тазгодишното издание.
Няколко специализирани сесии ще разгледат въпросите от типа на: как се поддържа устойчиво развитие чрез иновации и къде е ролята на R&D центровете за създаването на иновации у нас

Събитието е подходящо за инженери от сферата на производството, ИТ индустрията и мениджмънт висше ниво.
На специалната офлайн зона, посетителите ще имат възможност да разгледат различни видове роботи и автономни системи. RSF 2020 изисква задължителна, но безплатна регистрация.

Дизайн партньор на форума е Sales Force Consulting.

От STEM и дуално образование, през младите надежди на роботиката и 3D принтирането днес

На 19-ти и 20-ти септември в София Тех Парк се проведе хибридното събитие „Робо Дни 2020“ – онлайн образователен форум по роботика с експо на място, в сграда Инкубатор – София Тех Парк.

Георги Грозданов и Кристиян Михайлов от асоциацията по роботика и автоматизация откриха форума с встъпителна реч за обединението на клубовете по роботика, което от организацията стартираха. Двамата подчертаха важността на роботиката и СТЕМ науките. Грозданов, който ръководи и инженерния център на „Фесто“ в България сподели:

„Последните деситилетия видяхме как компютрите направиха скок от елемнтарни с няколко килобайта памет, асега са супер станции и огромни облаци. Как колите стават автономни, или как нашите тешефони вече не са само за разговори – с тях вършим всичко друго. Как роботиката става все по голяма част от нас.“

Обединението на екосистемата по образователна роботика и ролята на дуалното обучение – Робо Дни 2020

Кристиян Михайлов направи специално обръщение и към всички български родители:„Скъпи родители, не знам дали осъзнавате, но вашите деца не са създадени на този свят, за да подават поредната кофичка кисело мляко в магазина. Те са създадени за велики дела! За да ги вдъхновите по пътя им към величието, позволете им да правят експерименти чрез света на роботиката.“

Ролята на дуалното образование бе дискутирана от експерти и представители на държавата

Още в самото начало на „Робо Дни 2020“ представители на технологичния и ИТ сектор дискутираха близо час ролята на дуалното образование. В панелът участваха Деница Борисова от „Фесто Производство“, Синиша Джукич от Bosch.IO, и Съби Ангелов от „Nemetschek Bulgaria“. Експертът на МОН, в лицето на Мария Тодорова от Дирекция „Професионално образование и обучение” се включи през дистанционно, за да сподели повече за образователните политики в тази връзка.

В едночасов разговор бяха засегнати големите плюсове на дуалното образование – „включването на трудовия пазар от ден първи, превръщането им във високо ценени професионалисти и възможността да получат подготовка от самото начало за корпоративната култура на дадена компания“ – според г-жа Борисова.
Според Синиша Джукич от Bosch.IO има много съпъстващи дейности – от управление на проекти до качество и използването на по-нови методологии, които дуалното образование може да приложи
По данни от образователното министерство за краткия си опит от 2015-та до сега 70% от учениците получават своята реализация във фирмите, в които са се обучавали.

Съби Ангелов подчерта, че липсата на кадри принуждава успешните бизнеси, които искат хора, да започнат да работят много рано с млади колеги. Представителят на “Nemetschek Bulgaria” е категоричен – опитът е най-ценното нещо, а той се постига с множество грешки. Дуалното образование помага много рано на младежите да опитват, без да са обременени емоционално от това, запазвайки амбицията си.
Самият панел протече в изключително позитивен тон.

Може ли роботиката да е двигател за развитие на STEM у нас?

Ролята на образователната роботика в училище и развитие на качествата на учениците – Робо Дни 2020

Експерти от частно училище и академии дискутираха ролята на STEM. За Елица Цонева от ЧОУ „Томас Едисън“ това е ранен кариерен подход и професионална реализация. За Теодор Николов от клуба по роботика в Плевен STEM е лесен начин децата да видят практически какво учат и даде пример с програмирането на един лего робот.
Бе отделено и специално внимание на темата за онлайн обучението. Предприемачът Невен Боянов акцентира на важността, която онлайн обучението дава. Той даде пример с възможността малко училище от 100 деца да се докосне до знанията на експерти от цял свят.

Какви са възможностите на програмиранто на микроконтролери с отворена платформа?

Още в началото на темата бе отделено внимание на най-разпространените платформи за програмиране с отворен код на микроконтролери. Орлин Димитров от POLYGON Junior Academy, Анна Златанова от ПГМЕЕ гр. Бургас, Илиян Илиев от Клуб по роботика към ТУ – София, Владимир Гаристов от ТУЕС. Модератор – Георги Грозданов – ПАРА/Фесто TEC в над час време дискутираха сериозността на темата. Обърна се внимание на опростеността в представянето на информация.

Да програмираш микроконтролери с отворена платформа – Робо Дни 2020

В панелът бяха представени значението на Arduino и Raspberry Pi платформите, когато учениците трябва да разработят по-сериозен проект. В дискусията се разгледаха различните видове програмиране.
Акцентите по темата бяха представени и с различни проекти, които участниците в панела са разработвали и работят и в момента.

Ролята на образователната роботика в училище и развитие на качествата на учениците бе финален акцент на ден първи от „Робо Дни 2020“

Ролята на образователната роботика в училище и развитие на качествата на учениците – Робо Дни 2020

Александър Павлов от Robopartans (онлайн), Ирина Илиева от Фондация “Америка за България”, Венелин Николов от Клуб по роботика QWERTY, гр. Разград, Поли Янкова от MindHub дискутираха какъв начин образователната роботика подпомага развитието на младежите в училище.
В почти 90 минути панелистите споделяха как роботиката свързва отделните дисциплини и представя важността и трансфера на знания.
Венелин Николов даде типичен пример как учениците веднага се сещат за определени знания, които са натрупали в отделни дисциплини, докато програмират поредната платка и сензор, разбирайки защо им трябва.
Ирина Илиева обърна внимание на различните проекти, които частни и организации от НПО сектора работят в посока обучение по програмиране в цяла България.

Възможностите на 3D принтирането и ролята им при създаването на робот

Ден втори от “Робо Дни 2020” стартира с важната тема за 3D принтирането в наши дни. В рамките на панела се обсъдиха теми като интерес на българските училища към 3D принтери, потенциалните модели за включване на технологията в училищни и университетски програми, както и техниките и инструментите за по-добро използване и подбор на 3D принтери и модели. Бяха коментирани и иновации в сферата у  нас като използването на 3D-принтирано ребро в уникална операция в софийска клиника, както и допълнителния потенциал в костното принтиране и принтирането на тъкани. Приложението на 3D-принтиране за изработката на електрически спортен автомобил от българската компания „Кинетик Аутомотив“, 3D печат в строителството и представената през изминалата година за първи път у нас технология за 3D принтиране на къщи.

Роботика и 3D принтирането днес – Робо Дни 2020 – Онлайн форум по образователна роботика

Като панелисти се включиха Александър Павлов от Робопартанс, доцент Иван Чавдаров от БАН, Христо Хубенов от ученическия клуб InnovaOne Харманли. Модератор на панела бе Йонко Чуклев.

Състезанията по роботика и ролята им в намирането на таланти

Популяризация на роботиката в България – Робо Дни 2020 – Онлайн форум по образователна роботика

Събитието продължи със специален панел, в който журналисти, родители, учители и инженери дискутираха ролята на образователните събития по роботика. В него бе представно къде могат учители и родители да намерят подкрепа за клубове по-роботика. Бе обърнато специално внимание, че родителите са мостът между ученици и преподаватели. Участниците в лицето на Милена Крумова, Моника Ковачка – Димитрова, Диман Михнев, Мая Цанева, Радостина Кацарова мотивираха с конкретни примери, защо е важно за всеки човек да участва в подобни иниациативи и каква е добавената стойсност за всеки по-отделно и като цяло.

Северна България като център за млади таланти и предизвикателствата с кадрите пред индустрията

В изключително стегнат формат се проведоха следващите три панела. Антон Анчев от клуб „Роботи Бяла“; Денис Исметов от шуменската академия по роботика, Антон Марков от Клуб “Роботика” към РУ “Ангел Кънчев”, Кристиян Михайлов от ПАРА, и Десислава Цокова от клуба по роботика във Видин дискутираха ролята на развитието на таланти в Северна България.

Северна България като център за млади таланти – Робо Дни 2020

Наблегна се на силната липса на кадри в региона около Видин, липсата на силно позитивни примери и нуждата от разбиране как роботиката развива бъдещето на деца и младежи. Денис Исметов и Антон Анчев споделиха как те развиват потенциала на Шумен и Бяла с обученията, които правят, както и мотивацията, криеща се зад проблемите. 

Десислава Цокова сподели за нуждата от подкрепа при обучението на младежи. Темата за дуалното образование отново бе включена в панела и за пореден ден ползите бяха изтъкнати.  Големият извод в този панел е силната необходимост от развитие на собствени, иновативни продукти и услуги.

Робо Дни 2020 показа и ролята на Южна България при създаването на следващите млади предприемачи

Васил Такев от АББ България, Теодор Георгиев от RobCo S.W.A.T. и Петко Петков от асоциацията по роботика обсъдиха образователната и индустриалната картина около Пловдив и региона в търсенето на следващите инженери. И тук дуалното образование се оказа ключова тема, а постоянното обучение дори и след това остава фокус, ако компаниите искат да бъдат успешни.

Ролята на Южна България при създаването на следващите млади предприемачи – Робо Дни 2020

За да бъде в крак с развитието на индустрията, образованието би трябвало да подобри диалога с бизнеса. Необходимо е да се адаптират учебните програми, за да създават хора със знания и умения каквито бизнесът търси като изключително се набляга на практиката. Вече има наченки в тази посока, които редом с частните клубове и академии към компаниите водят до оптимистична прогноза за бъдещето на роботиката в България.

Най-търсени от бизнеса са специалисти, които могат да анализират технологични процеси, да правят анализа и архитектурата на решението, както и такива, които могат да го продадат консултирайки клиентите. В производствените предприятия има дефицит и в отделите по планиране.

Кризите, които COVID-19 предизвика в различни сегменти на обществото не доведаха до бум на предприемачеството в роботиката до момента. Възможностите и откриването на нови ниши все още не са добре използвани. Оптимизирането на процесите в големите компании дава възможност на по-малките компании да предлагат допълващи услуги и решения.

Васил Такев сподели за ролята на бизнеса в търсенето на решения за автоматизация в пакетажната индустрия и връзката им с министерството на образованието, които да се включат в създаването на подходящи кадри. 

Младите надежди на българската робо сцена

Последният панел показа, че дори и България да не е огромна държава, в образователната роботика има млади надежди на високо ниво, не по-малко от младите ни таланти в спорта или олимпиадите по математика (където сме по известни). Образователната роботика съществува и създава школи по страната, не благодарение, а въпреки обстоятелствата, изцяло на силния характер и постоянство на определени деца и младежи герои! 3. В периода, студентска възраст 3-4 курс, виждат реални възможности и перспективи за своите знания и умения, когато са търсени за участие в интересни иновативни проекти, не само в България, а и в чужбина или сами създават стартапи.

Младите надежди на българската робо сцена – Робо Дни 2020

Илиян Илиев, Алекс Асенов, Димитър Рангелов, Рангел Плачков,Георги Германов, и Димитър Паров показаха в изключително мотивиращ панел защо младежите да тръгнат към роботиката от малки.

Видеа от събитието можете да намерите на страницата на ПАРА в YouTube.

Очаквайте на 22-ри октомври англоезичния форум по роботика “Robotics Strategy Forum 2020”. За повече технологични новини следете нашия блог.

Три безплатни събития по роботика + бонус

Тази есен изглежда изключително пъстра от събития по образователна роботика. Горди сме да ви съобщим, че във всяко от тях имаме намеса. Без да ви бавим, по-долу ви представяме три безплатни събития по роботика и как да се включите, като всички те са безплатни.

1. Battlebot Tournament 2020 – 13-ти септември, София Тех Парк

Линк към регистрация – https://forms.gle/Hfq5cu3aTSZdEvAc6

Младежите от стартиращата компания по роботика EduBots канят всички български разработчици по роботика, да покажат продуктите, върху които работят и да участват в импровизиран турнир. Основните категории са за най-бърз, най-полезен на човека и най-комплeксен робот.Събитието се организира в партньорство с Българска асоциация по роботика (PARA), агенцията за иновации Innovation Starter, акселераторксата им програма Innovation Starter Accelerator и домакинството на Sofia Tech Park, TechnoMagic Land и Робо Лига България, като автор на правилата в турнира. Събитието и участието, както и посещението му са напълно безплатни. Организаторите предоставят и линк към Google form-а за регистрация в турнира с робот: https://forms.gle/Hfq5cu3aTSZdEvAc6 .

2. Робо Дни 2020 – 19-ти и 20-ти септември, София Тех Парк

Робо Дни 2020 https://robodays2020.para.expert/

За първи път от ПАРА организираме онлайн двудневен форум по роботика, който ще очертае развитието на образователната роботика у нас сред специалисти, учители и ученици. На събитието ще има специална експо зона, а за част от посетителите сме организирали специална сладка изненада. “Робо Дни 2020” ще разгледа темите за:

 • ролята на дуалното образование в настоящата образователна среда
 • кои са методите, чрез които образователната роботика да се популяризира у нас
 • положителните примери сред младежите и техните разработки
 • какви качества развива роботиката сред младежите

Събитието е подкрепено от Фесто и ЧОУ “Томас Едисън”, а освен тях Робо Лига България, Тинузавър, Роботи Бяла и куп други компании ще представят пред деца и родители множество роботи за училището и дома. Запазете своя безплатен, но задължителен билет тук.

3. Ден на отворените врати по роботика в Плевен – 12-ти септември, Panorama mall

Колегите от RoboticsLab Pleven Academy на 12 септември от 11.00 в Panorama mall – Pleven на 2 етаж, срещу магазин “ЗОРА”, организират отворено робо събитие. На него ще се демонстрират лего роботи – участниците ще могат да ги програмират и конструрат заедно, а в допълнение ще направят няколко сумо битки между тях. Накрая  и ще раздадем сертификати по роботика на всички деца, завършили различните нива на курсовете ни през изминалата учебна година. На специалното събитие ще присъстват директори и представители от инспектората, както и наши представители на асоциацията по роботика и автоматизация.

БОНУС: Robotics Strategy Forum 2020 – 22-ри октомври, София Тех Парк

В допълнение към три безплатни събития по роботика, сме радостни да съобщим, че и тази година ще проведем изданието Robotics Strategy Forum , но предвид извънредната ситуация около коронавируса ще се проведе онлайн. Въпреки това организираме експо зона на място, на която ще видите новия индустриален кобот на FANUC, колаборативен робот, който сервира сладолед, както и редица други индустриални решения.

Очаквайте повече информация в нашия блог скоро! Повече за предната версия на събитието можете да видите тук.

Експортен хъб България с нов сайт

Нашите партньори от Експортен хъб България представят своя нов сайт, съдържащ актуална информация за инициативата, която беше създадена от 16 български публични и частни организации в подкрепа на бизнеса.

На www.exporthub.bg всички заинтересовани могат да открият информация за предстоящите събития, организирани в рамките на ЕХБ , за инициативите с международен характер и експортна насоченост от партньорите на инициативата, анализи за състоянието на МСП в България, международни изследвания на световните пазари, двустранни търговски споразумения, новини и полезни връзки.

Предстои да бъде обявена и предстоящата обучителна програма за развитие на експортния потенциал на българските предприятия, през която ще преминат 15 предварително избрани компании. Целта на програмата е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават нужния капацитет за излизане на международните пазари.

Експортен хъб България бе учреден на 02.12.2019 г. в София Тех Парк чрез подписване на споразумение между 12 учредители. През месец февруари 2020 г. беше подписан анекс за присъединяването на 4 други организации (сред които и ПАРА), към партньорите на инициативата, всеки от които ще работи за насърчаването на експортната дейност в България чрез своята експертиза.

Учредителите на инициативата са следните организации:

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор
 • София Тех Парк – домакин
 • Българска агенция за експортно застраховане
 • Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Българска стопанска камара
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Институт по икономическа политика
 • Клийнтех България
 • М3 Къмюникейшънс Груп
 • Българска консултантска организация
 • Българската стартъп асоциация (BESCO)
 • Професионална асоциация по роботика и автоматизация
 • БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите)
 • Софтуерен университет

Може да последвате Експортен хъб България и в социалните мрежи: Facebook LinkedIn  YouTube

За повече информация от света на иновациите и роботиката, посетете нашия блог.

Ролята на образователната роботика

Учебната година ще стартира с пълна сила, а и с нея нуждата от смислени занимания за малчуганите. Построяването или създаването на ново устройство чрез лего или ардуино помага на децата да решат инженерен или социален проблем. От асоциацията по роботика и автоматизация Ви предлагаме да разберете три причини за ролята на курсовете по образователна роботика са силно възможен вариант за вашия малчуган:

Дете програмира робот чрез блоково програмиране Източник на изображението: Unsplash

Курсовете по роботика развиват креативността.

Построявайки или създавайки ново устройство чрез лего или ардуино робот, помага на децата, да решат инженерен или социален проблем. По този начин младежите развиват критично и креативно мислене. У нас редица клубове като MindHub, Robopartans, ЧОУ „Томас Едисън“ подпомагат деца от различни възрасти да разширят познанието си за света.

Образователната роботика дава ранен старт в кариерата на младежите

Знаете ли, че тринадесет академии и клубове в София през тази година обучават 3,777 (три хиляди седемстотин седемдесет и седем) младежи и възрастни по роботика? Интерактивна карта по образователна роботика показва къде младежите могат да запишат първите си стъпки и след това продължат обучението си в университета. Стартиране кариерата на млад изследовател за вашето дете ще му помогне да разбере променящият се свят, възможността да експериментира и развие инженерните си способности от ранна възраст. В бъдеще това им помага да работят във високотехнологични компании от ранга на Фесто, АББ, FANUC и други.

Клуб по роботика QWERTY – Разград

Знаете ли, че през 2018-та година по време на състезанието за млади инженери в Москва, Qwerty – Разград става шести в света?През 2017 става шампион на България във всичките 5 категории по време на състезанието, организирано със съдействието на компаниите SAB-Lab и Robopartans, в партньорство с ФРГИ.За този и още куп други позитивни примери в образователната роботика, се регистрирайте на https://robodays2020.para.expert/

Публикувахте от PARA – Professional Association of Robotics and Automation в Сряда, 2 септември 2020 г.
Представяне на клуба по роботика QWERTY – Разград, като част от “Робо Дни 2020”

Отглеждате следващите предприемачи благодарение на курсовете по роботика.

Типичен български пример са младежите от EduBots, които създават платформа по образователна роботика за младежи от 10 до 14 годишна възраст. Част от екипа на компанията – Руси Шишманов и Рангел Плачков са започнали своето приключение благодарение на „Университет за Деца“, където дори вече преподават.

Ако горните примери не са ви достатъчни и искате да научите повече за ролята на курсовете по образователна роботика у нас, то ви очакваме на “Робо Дни 2020” – онлайн двудневен форум по образователна роботика. По време на събитието ще има изложение на роботи, а в онлайн дискусии във Фейсбук страницата на ПАРА ще можете да чуете повече какво казват специалистите за бъдещето на роботиката в училище. Регистрацията е безплатна на следния линк.

“Робо Дни 2020” – онлайн двудневен форум по образователна роботика

От ПАРА – професионалната асоциация по роботика и автоматизация организират двудневен онлайн форум по образователна роботика.

„Робо Дни 2020“ е онлайн двудневно, безплатно, образователно събитие у нас, което цели да разгледа ролята на образователната роботика и покаже перспективите за ученици, родители, учители и компании. То ще се проведе онлайн на сайта на ПАРА, Фейсбук & YouTube, в рамките на 19-ти и 20-ти септември, в София Тех Парк.

Линк към Фейсбук събитието – https://www.facebook.com/events/310075380306892/

По време на „Робо Дни 2020“ преподаватели, младежи, иновативни компании, представители на държавни институции и предприемачи ще представят образователната роботика под нова светлина. Събитието е насочено към ученици, младежи, родители и учители с интереси в областта на роботиката.

Целите на „Робо Дни 2020“ обобщено са:

 • Представяне обединението на клубовете по образователна роботика чрез отделни панели и кратки видеа
 • Популяризиране образователната роботика сред младежи, родители и учители
 • Разгледане ролята на STEM в модерното образование
 • Разкажем и представим български роботи създадени от младежи
 • Дискусия за ролята на бизнеса и възможностите на дуалното образование

Кристиян Михайлов от ПАРА споделя, че на „Робо Дни 2020“ зрителите ще имат възможност да разберат повече за СТЕМ и как роботиката да е двигател в училищното образование, каква е ролята на дуалното образование, както и по какъв начин образователната роботика подпомага развитието на младежите в училище.

Част от лекторите са имена, като: Диман Михнев, Георги Грозданов, Васил Такев, Венелин Николов, Иван Чавдаров, Милена Крумова. На сайта на събитието могат да се видят по-голямата част от лекторите.

Предвид ролята на коронавирус в обществения и икономически живот, събитието е лимитирано до онлайн излъчване. Въпреки това организаторите от ПАРА подготвят изложение, във фоаето на сграда „Инкубатор“ в София Тех Парк, което ще бъде съобразено с всички противоепидемични мерки.

Основен спонсор на събитието е Festo. Събитието се организира с помощта на Робо Лига България, София Тех Парк, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община (Innovative Sofia). Сред част от медийните партньори са  дигиталната техническа медия Инженер.bg, DevStyler, Trending Topics, Uspelite.bg, българската национална телевизия. Дизайн парнтьор на събитието – Sales Force Consulting.

Безплатна регистрация за събитието можете да направите на https://robodays2020.para.expert/

Microsoft и UiPath търсят български компании в начален етап на своето развитие, които да подпомогнат автоматизацията в световен мащаб

Организациите могат да се включат в конкурса UiPath Automation Awards и да се състезават за награда от 50 000 евро

София, 14.08.2020 г.  – Български компании в начален етап на своето развитие и компании в процес на растеж, които предлагат софтуерни B2B решения в областта на автоматизацията, могат да участват в конкурса UiPath Automation Awards 2020. Инициативата е отворена за кандидати от държави от Централна и Източна Европа и от Турция. Организаторите oт UiPath са предвидили за победителите менторство, технологична и маркетинг подкрепа, както и достъп до портфолиото от глобални клиенти на компанията. Microsoft е ексклузивен спонсор на категорията за компании в начален етап на развитие и осигурява парична награда за победителя в размер на 50 000 евро. Желаещите могат да се включат, като кандидатстват до 30 август на страницата тук – https://www.uipath.com/company/automation-awards-cee-edition

Състезанието има за цел да открие нови технологии и компании в региона, които могат да окажат въздействие в световен мащаб и да подпомогнат растящата екосистема от решения за автоматизация. Желаещите могат да подадат документи за участие в две категории:

Start-up Automation Award – могат да кандидатстват компании в начален етап на своето развитие, както и такива в етап на формиране, които имат екип от поне двама души, разполагат с разработен работещ продукт за автоматизация и са набрали финансиране от 1 милион долара.

Kalin Dimtchev, CM Lead in MC Region, CM Bulgaria at MicrosoftВ тази категория победителят получава парична награда в размер на 50 000 евро, както и менторство от експертите от UiPath, технологична и маркетинг подкрепа за срок от 12 месеца. Призьорът ще има възможност да представи решенията си по време на събития на UiPath и чрез всички канали на компанията.

Scale-up Automation Award – могат да кандидатстват компании в процес на растеж с екип от поне четирима души, които разполагат с функционираща технология за автоматизация, с която работят срещу заплащане минимум 3 клиента. Кандидатите не трябва да са набрали финансиране от повече от 3 милиона долара.

Победителят в тази категория получава менторство на ниво изпълнителни директори и подкрепа за реализиране на продажби, включително и възможност да представи спечелилата технология пред клиенти от световен мащаб, избрани от UiPath. Също така ще може да покаже решенията си в Immersion Lab, на събития на компанията както и чрез всички нейни канали.

Като партньор на UiPath и ексклузивен спонсор на категория в конкурса Microsoft подкрепя съвместната мисия на двете компании за развитие на региона на Централна и Източна Европа като хъб за дигитализация и иновации, за подпомагане на стартиращи организации и за задълбочаване на съвместното сътрудничество между двете компании.

„През последните месеци автоматизацията се доказа като ключов фактор в подкрепа на организациите от публичния сектор, а компаниите гарантираха непрекъснатост на бизнес процесите си в условията на предизвиканата от COVID-19 криза. В Microsoft се стремим към решения, които могат да имат такова значимо въздействие. Ето защо, заедно с UiPath, обединяваме усилията си, за да помогнем за укрепването на екосистемата от софтуерни решения за автоматизация в Централна и Източна Европа“, каза Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft България, който е и ръководител на изпълнителните директори на Microsoft от региона CEE Multi-Country.

Първото издание на UiPath Automation Awards се проведе през 2019 г. и привлече за участие повече от 100 компании от 16 европейски държави. Отличени бяха Edward.ai от Полша (Start-up Automation Award) и SmartDreamers от Румъния (Scale-up Automation Award).   

###

About Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

Stay Up to Date With The Latest News & Updates

Join Our Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Follow Us

We prepared for you quality content for you on our social media channels