Днес, в София Тех Парк, “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” АД и Сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“ стартират съвместно сътрудничество.

Фондът и ПАРА ще си сътрудничат в области от интерес и в обхвата на дейност на двете организации като: подпомагане на българската технологична екосистема, организиране на контакти между компании, научни организации, институции и технологични паркове и други необходими партньори, анализи в сферата на високотехнологичните проекти и други пазарни области от съвместен интерес, насърчаване имплементацията на иновативни проекти в индустрията, популяризиране на образователната роботика, провеждане на съвместни събития в областта на роботиката и автоматизацията.

Срещата се проведе в София Тех Парк, където Мартин Гиков и Павел Лисев от Фонда на фондовете дискутираха с Йонко Чуклев и Кристиян Михайлов от ПАРА ролята на инструментите за финансиране, технологичния трансфер в индустрията и развитието на техническото образование. От съществено значение в разговора се обърна внимание на застъпващата роля на Индустрия 4.0, автоматизацията и роботизацията. 

Подпис от страна на ПАРА положи Йонко Чуклев, Член на УС в ПАРА

ПАРА и Фонд на фондовете ще работят чрез обмяна на експертиза, ресурси, контакти и информация или данни от съвместен интерес.

Дейностите на подписания меморандум включват организиране на съвместни уебинари, онлайн представяния, дискусии, работни срещи и кръгли маси, дебати по въпросите за приложението на роботиката, автоматизацията, мехатрониката и микропроцесорната техника в българската икономика, както и за представяне на нови научни, технологични или екологични решения, на нови бизнес модели и добри практики в управлението.