Пандемията от COVID-19 оказа сериозен социално-икономически натиск върху българските производства и се превърна в заплаха за много от тях. Според последните данните на НСИ, българската индустрия през март отбелязва спадове в следните сектори:

– Производство на мебели: спад от 25%.
– Производство на автомобили, ремаркета и др: спад от 21.8%.
– Продукция на обувки и други кожени изделия: спад от 18.5%.
– Производство, некласифицирано другаде – спад от 59.8% (тук НСИ включва производството на бижута, музикални инструменти, спортни стоки, детски играчки и други). Ръст се наблюдава единствено при производство на лекарства – 14.4%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване: ръст от 9.9%.

В обществено отношение, българското общество претърпя редица рестрикции, които доведоха до психическо натоварване, загуба на работни места и неправилно функциониране на обществено-икономическите процеси.

Списъкът за безопасност по време на COVID-19 можете да изтеглите свободно от следния линк. Дизайнът е разработен от нашите партньори от Sales Force Consulting

Списъкът за безопасност по време на COVID-19

С цел по-бързо възстановяване на нормалното функциониране на българското общество и подкрепа на икономиката по време на пандемията от COVID-19 и след нея, разработихме списък за безопасност по време на COVID-19.

Настоящият списък за безопасност е разработен съвместно от експерти в областта на медицината, роботиката и автоматизацията, софтуерната индустрия, НПО и публичния сектор. В изготвянето му се включиха доброволно представители от ПАРА , ресор “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” към Столична община (Innovative Sofia), Васил Такев от АББ България, Зек Енг, Open Pandemic, сдружение “Въздух за здраве”.

Като такъв в предложения списък за безопасност се поставят правила от технологичен, административен, социален и медицински характер. Те биха могли да ускорят и оптимизират процеса на адаптация на различни групи към настоящата среда с коронавирус и тяхното завръщане към нормален ритъм на живот и работа. Предложените средства имат пожелателен характер. Тяхното въвеждане би допринесло за по-висока степен на сигурност и по-безопасни условия на труд.

Списъкът за безопасност по време на COVID-19 можете да изтеглите свободно от тук:

Продължаваме работа по допълването и разширяването на списъка. Моля, изпращайте Вашите предложения и обратна връзка на: info@para.expert