Процесите по дигитализация и автоматизация на производството в мебелната индустрия продължават въпреки коронавирус. Българската компания „МОС Консулт“ разработи образователно VR приложение, с което предоставя иновативна образователна платформа в мебелния бранш, а именно HOMAG Group и KUKA Robotics. Компанията оперира в над 90% на международния пазар и като член на асоциацията по роботика (ПАРА) споделя:

train_technicians_remotely_002
Момент от обучението във VR апликацията

„Започнахме своя проект през 2017 с млад и амбициозен екип, като винаги сме имали основна цел – лесно, бързо и достъпно образование и преквалификация на кадри в мебелната индустрия. От дългогодишния си опит в мебелната индустрия като партньор на HOMAG Groupimos AG и KUKA Robotics знаем, че обучението на кадри за операция с машини и оборудване, както и тяхното сервизиране е в основата на професионалното обслужване на машинния парк. Разраствайки екипа си непрекъснато, за нас също беше важно да намерим платформа за обучение на нашите собствени кадри.“

test
Момент от обучението във VR апликацията

Част от предимства на системата, която от „МОС Консулт“ разработиха пред обучение на живо са:

  • Възможност за самообучение без необходимост от висококвалифицирани специалисти, които да помагат на обучавания
  • Обучение по всяко време на денонощието от вкъщи, изкарвайки курсовете неограничен брой пъти
  • Дистанционно обучение на различни езици, като потребителите могат да изберат асистенти, които да ги водят през целия процес с гласови команди и/или текстови инструкции, в зависимост от техните предпочитания. Възможностите за многоезичност са неограничени
  • Тестове и обучение в реален мащаб на всички възможни поколения и модификации машини, без да е необходимо те да бъдат налични в обучителния център
  • Виртуален асистент, който води курса и не позволява да се продължи, без да се изпълнят стъпките по правилния начин, гарантирайки, че обучавания кадър е разбрал конкретната задача

Образованието на кадри в мебелната индустрия не спира до тук

Следвайки тенденциите в обучението на кадри за индустрията, екипът на „МОС Консулт“ разработи в допълнение обучителен център. Той е оборудван с HTC Vive Pro, където всеки желаещ може да тества платформата и да премине през обучителната програма.

Повече за платформата можете да прочетете тук. Вижте видео от образователното VR приложение по-долу:

Повече новини на тема технологии може да намерите в нашия блог.