Въведение

Когато посещавате уебсайта www.para.expert , ние не събираме Ваши лични данни – ако решите да ни предоставите такава информация, Сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация” ще обработи Ваши лични данни. Нашето сдружение се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими от закона цели, с допустими средства и да ползва доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. Сдружението събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

Поверителността на посетителите е важна за нас, затова препоръчваме на посетителите на уебсайта ни да се запознаят детайлно с нея и в случай, че имат въпроси да се свържат с нас на посочените адреси. Ако потребителят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, то не се препоръчва използването на уеб сайта и съответно предоставянето на лични данни.

 

Информация за обработващия лични данни

Наименование: Сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“ (по-долу за краткост наричано PARA)

ЕИК: 205319541

Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район р-н Подуяне, ж.к. Сухата река., Самуилец No 11

Данни за контакт (електронна поща): info@para.expert  

 

Принципи при обработка на лични данни

При обработката на лични данни, сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация ” съблюдава принципите на законосъобразност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, както и свеждане на данните до минимум.

 

Видове данни, които обработваме

PARA обработва следните видове лични данни:

– Две имена

– Телефонен номер

– Електронна поща

 

 

 

Основание за обработка

Личните данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика. Можем да използваме лична информация на потребителите за следното:

– Участие в анкета

– Абониране за информационен бюлетин

– Сваляне на доклад или друга информация с анализаторски характер

– Регистрацията за събитие/ уебинар

– Администриране на нашия уебсайт

– Предоставяне на статистическа информация за нашите потребители.

Съхранение на личните данни

Данните, които събираме се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство при спазване на националното и европейско законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR). Сдружението предприема необходимите мерки за превенция на неправомерен достъп, изменение, разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на данните.

Личните данни се обработват единствено от членове на управителния съвет, служители на PARA или доставчици на облачни, хостинг и имейл услуги с надеждна репутация. PARA използва единствено доставчици, които предоставят високо ниво на техническа защита и киберсигурност.

Основните такива доставчици, които ползваме са:

– MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

PCloud: https://transfer.pcloud.com/privacy.html

– СуперХостинг: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php

– Google Analytics: https://privacy.google.com

– Google Drive: https://privacy.google.com

Send in blue: https://www.sendinblue.com/

Срок за съхранение на данните

Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието за тяхното обработване. Сдружението ще изтрие всички данни, след като е била изпълнена целта, за която са били събрани.

Политика за използване на бисквитки

Бисквитките представляват файлове състоящи се от букви и цифри, които се изпращат от уеб сайтовете до устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят ползва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта.

Нашият уебсайт използва единствено бисквитки на Google Analytics, които ползваме за анализ на обобщена информация, свързана с посещенията и трафика на уебсайта ни.

Потребителите могат да приемат или да се откажат от използването на бисквитки на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки:

  • Приемам бисквитките
  • Отказвам бисквитките
  • Отказвам бисквитките

Оттегляне на съгласие

По всяко време потребителите могат да оттеглят съгласието си за обработка на техни лични данни. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка, то можете да подадете такова на посочената по-горе електронна поща.

Право на достъп, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването

Потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработване на негови лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, потребителят също има право по всяко време да направи възражение. Редът за упражняване на правата по този раздел, включително правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаване на писмено искане на посочената по-горе електронна поща. PARA ще предостави на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Лични данни могат да бъдат предоставяни на трети страни:

  • Доколкото това се изисква от Сдружението по закон
  • Във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства
  • Във връзка с предотвратяване на измами

С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни. Без вашето изразено съгласие няма да предоставяме вашата лична информация всяка трета страна за директен маркетинг на тяхна или друга трета страна.